Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Status prawny

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 jest jednostką prowadzoną przez gminę Katowice.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Zespół kształci dzieci i uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej, a także wskazaniami w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Konwencji o Prawach Dziecka. W realizacji swoich zadań zespół respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Zespół posiada Statut Zespołu, Statut Szkoły i Statut Przedszkola.

Dokument wytworzony przez: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Jureczko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2014 19:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Jureczko
Ilość wyświetleń: 770
22 października 2014 19:35 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2014 19:33 (Dariusz Jureczko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl