Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Księgi i udostępnianie danych

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 prowadzone są rejestry i ewidencje:

1. Księga inwentarzowa

2. Rejestr pracowników

3. Ewidencja akt osobowych

4. Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów - awans zawodowy nauczycieli

5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

6. Ewidencja dokumentacji szkolnej

7. Księga zastępstw

8. Rejestr zarządzeń wewnętrznych

9. Księga ewidencji dzieci

10. Księga uczniów

11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

12. Rejestr korespondencji

13. Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie zespołu.

Dokument wytworzony przez: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Jureczko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2014 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Jureczko
Ilość wyświetleń: 746
27 października 2014 12:20 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
27 października 2014 12:19 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
27 października 2014 12:07 (Dariusz Jureczko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl