Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Majątek

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. ZSP 2 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Katowice.

ZSP 2 nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice.

 

Majątek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 - stan na dzień 30.06.2015r.

Środki trwałe - 2 714 379,56

Wyposażenie - 614 068,06

Zbiory biblioteczne - 23 873,61

Wartości niematerialne i prawne - 10 913,23

Dokument wytworzony przez: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Jureczko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Jureczko
Ilość wyświetleń: 560
10 września 2015 12:49 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2015 14:28 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2015 14:27 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl