Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

1. Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w siedzibie placówki na pisemny wniosek złożony do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Katowicach.

2. Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

3. Ograniczenie lub odmowa udostępnienia informacji publicznej w całości lub w części może wynikać z ustaw, w szczególności:
a) ustawy o ochronie danych osobowych,
b) ustawy o ochronie informacji niejawnych,
c) ustawy "Ordynacja podatkowa"
d) oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę placówki.

4. Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji wydanej przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Katowicach.

5. Od odmowy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Katowic .

Dokument wytworzony przez: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Jureczko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2015 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Jureczko
Ilość wyświetleń: 509
09 czerwca 2015 14:43 (Dariusz Jureczko) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2015 14:21 (Dariusz Jureczko) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl