Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
http://zsp2katowice.biposwiata.pl

Rekrutacja

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019

- Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zgłaszają dziecko do klasy I na odpowiednim formularzu - zgłoszeniu od 1 marca  do 28 marca 2018r.

- Dzieci spoza obwodu biorą udział w rekrutacji przeprowadzanej na wolne miejsca w klasach I. Rodzice składają wniosek o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2018/2019 wraz z odpowiednimi oświadczeniami.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły - 32 202 93 20 w. 21

Pliki do pobrania:

1. Obwód szkoły SP 32

2. Zarządzenia dyrektora ZSP2 dotyczące terminów rekrutacji i kryteriów

3. Zgłoszenie dziecka do klasy I (2018/2019) zamieszkałego w obwodzie szkoły SP 32

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (2018/2019) wraz z oświadczeniami zamieszkałego poza obwodem szkoły SP 32


Rekrutacja dzieci 3-6-letnich do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie dyrektora ZSP2 dotyczące terminów rekrutacji i kryteriów

Rekrutacja przeprowadzana jest drogą internetową:

https:// katowice.przedszkola.vnabor.pl